• Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny pracy pedagogów

  • Godziny dzwonków

   Sobota 10.12.2022
  • Nasze media społecznościowe

  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakt i RODO

   • MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
   • msp1piekary@o2.pl
   • szkolnastrona-msp1piekary@o2.pl
   • 32/287-16-76 - sekretariat - wew.: 101 - świetlica - wew.: 104 - pedagog - wew.: 105 tel. kom. 695 939 553
   • 41-940 Piekary Śl. ul.Szpitalna 9 Poland
   • msp1piekary@o2.pl
   • Inspektorem ochrony danych jest Pani Martyna Nowak adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szpitalna 9, 41-940 Piekary Śląskie, zgodnie z art. 37 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej RODO) powołano inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych: Martyna Nowak Kontakt z inspektorem ochrony danych: a) e-mail: nowator@nowator.edu.pl b) pisemnie na adres siedziby Administratora. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.
  • Logowanie